Informace pro strávníky

 

  PPP

Přihláška ke stravování

 

Podmínky pro zahájení stravování ve školní jídelně:

  • podání písemné přihlášky
  • zakoupení stravovacího čipu
  • dodržování provozního řádu jídelny
  • v případě celodenního stravování musí být student ubytován na Domově mládeže SŠT Přerov

 

 

V sekci Dokumenty ke stažení je možné si stáhnout formulář "Přihláška ke stravování".

 

 

Stravovací čip

 

Stravovací čip stojí Kč 120,- a slouží k přihlašování a odhlašování stravy na objednávkovém terminálu jídelny. Čip je zálohovaný na celou dobu stravování a při ztrátě je nutné zakoupit nový. Po ukončení stravování a řádném odevzdání čipu v původním stavu ( nepoškozený, neznečištěný )  je vrácena záloha ve výši Kč 95,-.

Bez stravovacího čipu se strava nevydává

 

Ukončení stravování

 

V případě ukončení je nutné stravování zrušit písemně na příslušném formuláři "Odhláška ze stravování", kterou je možné rovněž stáhnout v dokumentech ke stažení.

 

Odhlašování stravy

 

Odhlašování stravy se řídí Provozním řádem školní jídelny. Stravu je možné odhlašovat nejpozději jeden den předem, a to do 13.00 hodin.

  • telefonicky na přímé lince 581 20 11 82
  • telefonicky přes spojovatelnu 581 20 12 76 kl. 315
  • mailem na jidelna@tiscali.cz
  • osobně

Stravu o prázdninách, státních svátcích a v době ředitelského volna odhlašuje účetní školní jídelny, Stravu o víkendu je možné odhlásit pouze na mail jidelna@tiscali.cz.

 

Odhlášky při jiných aktivitách třídy si žák hlídá sám.